อดีตที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและคณะขอเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาเมือง

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายฮิโรโตะ อิซูมิ อดีตที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เข้าพบนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาเมือง ในการนี้ อดีตที่ปรึกษาพิเศษฯ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้นำคณะผู้บริหารบริษัทเอกชนของญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ทั้งทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการวางผังเมือง เข้าพบ โดยผู้บริหารบริษัทเอกชนได้นำเสนอผลงานและประเด็นที่ขอให้กรุงเทพมหานครสนับสนุนภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความยินดีที่จะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

 

6 ต.ค. 2565   21  

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายฮิโรโตะ อิซูมิ อดีตที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เข้าพบนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาเมือง

อดีตที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและคณะขอเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาเมือง

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา