ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ชีวิตคนเมืองกับเรื่องโรคอ้วน” ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย เชิญเข้าร่วมการเสวนาและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน “ชีวิตคนเมืองกับเรื่องโรคอ้วน” ในหัวข้อ “ชีวิตคนเมืองและสถานการณ์โรคอ้วนในปัจจุบัน: ประชากรวัยทำงานของกรุงเทพฯ เอาชนะโรคอ้วนได้อย่างไร” พร้อมกับคณะแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านโรคอ้วนจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยและบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แนะแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายให้ห่างจากโรคอ้วน พร้อมทั้งกล่าวถึงการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร เช่น การขยายเวลาเปิด-ปิดของสวนสาธารณะ 3 แห่งและศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร แนวคิดการส่งเสริมการเป็นเมืองพี่เดินได้ การปรับปรุงพัฒนาทางเดินเท้า มีทางเดินเท้าที่มีหลังคาเพื่อป้องกันแดดและฝนให้กับผู้สัญจร การปรับปรุงทางเดินวิ่งและทางจักรยาน การให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคอ้วนและโรคที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดีต่อไป

 

7 ต.ค. 2565   30  

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย เชิญเข้าร่วมการเสวนาและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน “ชีวิตคนเมืองกับเรื่องโรคอ้วน”

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ชีวิตคนเมืองกับเรื่องโรคอ้วน” ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา