กิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่ออนาคต เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐคาซัคสถานและราชอาณาจักรไทย

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่ออนาคต เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างสาธารณรัฐคาซัคสถานและราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 08.30-10.00 น. ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย ได้มอบต้นองุ่นทะเลและน้อยโหน่ง รวม 30 ต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานครภายใต้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” โดยมีแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรม เช่น นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ฯลฯ

เอกอัครราชทูตคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย กล่าวขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและผู้สนับสนุนกิจกรรมทุกท่าน โดยสาธารณรัฐคาซัคสถานและประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันมาอย่างยาวนาน ทั้งสองประเทศสนับสนุนนโยบาย “ความมั่นคงของโลก” โดย กฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) ประเทศไทยเป็นสถานที่ยอดนิยมที่ชาวคาซัคสถานให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ในปัจจุบันมีเส้นทางบิน 2 เส้นทางจากคาซัคสถานถึงไทย ได้แก่ อัลมาตี-กรุงเทพมหานคร และอัลมาตี-ภูเก็ต และหวังว่าในอนาคตจะได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงอัสตานาให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวโดยสรุปว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมกิจกรรมและขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตคาซัคสถานที่จัดกิจกรรมนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในโอกาสครบรอบการก่อตั้งความร่วมมือ 30 ปี ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐคาซัคสถาน นอกจากนี้กรุงอัสตานาและกรุงเทพฯ ได้มีความสัมพันธ์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ซึ่งหวังว่าเราจะมีความร่วมมือมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ การปลูกต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ที่ดีในการสร้างเมืองที่ดีขึ้น เรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากคาซัคสถานและกรุงเทพมหานครเพื่อให้มีการเดินทางเยือนแลกเปลี่ยนระหว่างกันต่อไป

 

19 ม.ค. 2566   25  

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่ออนาคต เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างสาธารณรัฐคาซัคสถานและราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 08.30-10.00 น. ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย

กิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่ออนาคต เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐคาซัคสถานและราชอาณาจักรไทย

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา