ข่าวสถานการณ์โลก


เมืองเซินเจิ้นกำลังสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ 10 กลุ่ม


More foreigners visit Hue ancient town than Vietnamese


ชาวต่างชาติเยี่ยมชมเมืองโบราณ เว้ มากกว่าชาวเวียดนาม


Municipal Fleet Renewal


เมืองปอร์โตเปลี่ยนสู่การใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า


Porto approves 100 thousand euros for hospital and provides 10 thousand euros fo...


เมืองปอร์โตอนุมัติเงินแสนยูโรสำหรับโรงพยาบาลและอีกหมื่นยูโรสำหรับโรงเรียนในโมซัม...


สถานที่เหมาะสำหรับครอบครัวในวันหยุดที่เขตแฮอุนแด เมืองปูซาน


A Family Getaway at Haeundae, Busan


More pets travel in, out of Korea


สัตว์เลี้ยงท่องเที่ยวเข้าออกสาธารณรัฐเกาหลีมีจำนวนเพิ่มขึ้น


Jakarta Launches Metro to Battle Notorious Traffic Problems


จาการ์ตาเปิดตัวรถไฟฟ้าแก้ปัญหาจราจรติดขัด


Japan prepares to enter new "Reiwa" era


ประเทศญี่ปุ่นเตรียมการเพื่อเข้าสู่รัชสมัยใหม่ "เรวะ (令和 )"


บริษัท Web Bytes Sdn Bhd จากเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย มุ่งเป้าขยายการบริการระบบก...


Web Bytes Banks on New Markets, Tech for Growth


การประชุมเกาหลีเหนือ-สหรัฐฯ ณ กรุงฮานอย สร้างโอกาสทองแก่การลงทุนโดยตรงจากต่างประ...


DPRK-USA Hanoi Summit presents golden FDI opportunities


UNEP Report Highlights Beijing’s Air Pollution Control Efforts as 'Model for Oth...


รายงานของ UNEP ให้ความสำคัญกับความพยายามควบคุมมลพิษทางอากาศของกรุงปักกิ่ง เพื่อน...


World Economic Forum, New Vision for Education (2015)


Astana Akim discusses healthcare, housing and other issues with Astana residents


นายกเทศมนตรีกรุงอัสตานาหารือเรื่องการดูแลสุขภาพ การเคหะและประเด็นอื่นๆ กับชาวกรุ...

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา