แผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานการต่างประเทศ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานการต่างประเทศ

แผนปฏิบัติราชการของสกต.

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของสกต.

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา